• 666 93 93 09
  • kontakt@greatchina.pl
  • Legionowa 2/1a, Lublin

Kurs egzaminacyjny

Na kursie przygotowujemy do zdawania egzaminu HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi), organizowanego przez Centrum HSK Pekińskiego Uniwersytetu Kultury i Języka. HSK sprawdza znajomość języka mandaryńskiego u obcokrajowców i jest honorowany na całym świecie. Przygotowanie do zdawania egzaminu na wszystkich poziomach:

 

Poziom 1 – przeznaczony jest dla początkujących, którzy uczyli się języka chińskiego przez semestr nauki, po 2 lekcje tygodniowo, znających około 150 słów i gramatykę z nimi związaną. Test trwa 40 minut, składa się z 2 części: rozumienia ze słuchu oraz do czytania.

 

Poziom 2 – przeznaczony jest dla początkujących po 2 semestrach nauki, po 2 lekcje tygodniowo, znających około 300 słów i potrafiących używać języka chińskiego do komunikowania podstawowych potrzeb. Test trwa 55 minut. Składa się z 2 części: rozumienia ze słuchu oraz do czytania.

 

Poziom 3 – przeznaczony jest dla osób uczących się języka przez 4 semestry, po 2 lekcje tygodniowo, znających około 600 słów. Test trwa 90 minut. Poza częścią rozumienia ze słuchu i do czytania, jest też część pisemna.

 

Poziom 4 – dla uczących się chińskiego przez 6 semestrów po 2 lekcje tygodniowo, znających około 1200 słów – potrafiących prowadzić rozmowę po chińsku na wiele tematów. Test trwa 105 minut. Poza częścią rozumienia ze słuchu i do czytania, jest też część pisemna.

 

Poziom 5 – dla osób uczących się chińskiego przez 8 semestrów, po 2 lekcje tygodniowo, znających około 2500 słów, potrafiących czytać gazety, oglądać filmy i prowadzić dłuższe rozmowy w języku chińskim. Test trwa 125 minut. Poza częścią rozumienia ze słuchu i do czytania, jest też część pisemna.

 

Poziom 6 – przeznaczony dla uczących się chińskiego 10 semestrów, po 2 lekcje tygodniowo, znających około 5000 słów, którzy są w stanie zrozumieć informacje w języku chińskim i potrafią swobodnie wyrażać się w formie mówionej i pisanej. Test trwa 140 minut. Poza częścią rozumienia ze słuchu i do czytania, należy wykazać się także pisaniem.

 


Relacje

Great China Martyna Tomczak – Sugier
adres: ul. Legionowa 2/1a, 20-048 Lublin

tel.: 666 93 93 09

e-mail: kontakt@greatchina.pl